Eugeniusz Jakubas - "Zbiór Mandelbrota"

Program źródłowy w Pascalu do rysowania zbioru Mandelbrota- Mandel.zip - 3 kB
Artykuł na temat przekształcenia generującego zbiory Julii i Mandelbrota - skl-J-M.htm

 

 

 

Punkty Misiurewicza w zbiorze Mandelbrota

Zobacz również:
http://www.math.iupui.edu/~mmisiure/
http://galifrey.triode.net.au/Maths/Mandelbrot/mandel2.html

Na stronie "Podróże po zbiorze Mandelbrota" znajdziesz więcej rysunków i program do powiększania dowolnych fragmentów zbioru Mandelbrota.