napis-Genealogia-JAKUBAS.jpg (8689 bytes)

Etymologia JAKUBAS     Historia Jakubasów z Nasiechowic        Historia Nasiechowic      Rodziny nasiechowskie 1717 - 1917
Długość życia w parafii Nasiechowice w XIX i XXI wieku    Spis ludności parafii Nasiechowice z 1791 roku
Statystyki parafii Nasiechowice    Drzewa genealogiczne i wywody przodków
Historia Ćwierzów i Nowaków    Historia Wałęsów z Wielkopolski

1709-2013-drzewo-Jakubas.jpg (241190 bytes)

EJ_e-mail.jpg (4304 bytes)

Wronow-pow-Gora-1.jpg (105968 bytes)
Historia Wronowa      Wronów, poczta Siciny, pow. Góra, woj. dolnośląskie