Matematyka z komputerem  to 67 interakcyjnych lekcji matematyki z komputerem dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Lekcje i programy pozwolą Ci samodzielnie badać problemy matematyczne i rozwiązywać ciekawe zadania.

Materiały dadzą Ci możliwość poznania matematyki "widzianej" poprzez komputer, zaś programy odciążą Cię od żmudnych, pracochłonnych obliczeń i wykonywania skomplikowanych rysunków, dając więcej czasu na analizę treści i formułowanie wniosków (nie pomyśl tylko, że nie będziesz musiał w ogóle nic samodzielnie liczyć ani rysować - bez samodzielnego wykonywania obliczeń i sporządzania rysunków nie da się nauczyć matematyki).

Interakcyjność materiałów powinna rozwinąć Twoje zaciekawienie matematyką. Będziesz mógł "rozmawiać" z komputerem, zadając mu coraz to nowe pytania, oczywiście w formie wprowadzania danych i poleceń. Komputer cierpliwie je przetworzy i wyświetli odpowiedni wykres, rysunek lub właściwe liczby i wyrażenia. Powinno Cię to zachęcić do prób samodzielnego rozwiązywania kolejnych zadań i problemów, a może nawet do stawiania śmiałych hipotez. Za pomocą komputera, bez przerywania toku rozumowania i czekania na sprawdzenie rozwiązania przez inną osobę, będziesz mógł dokonać oceny poprawności swoich przypuszczeń lub odpowiedzi.

Do wszystkich programów przygotowane są wyczerpujące opisy, pozwalające realizować każdy temat krok po kroku. Staraj się samodzielnie zgłębiać i rozwiązywać stawiane problemy, ale nie korzystaj zbyt szybko z podawanych odpowiedzi. Szybciej odniesiesz sukces, jeśli świadomie i aktywnie będziesz poszukiwał rozwiązań. Jeśli jednak będziesz miał problemy, przeczytaj opis i postaraj się go zrozumieć. Pamiętaj również, że wyniki uzyskane na komputerze znikną po zakończeniu pracy. Nieodzowne więc jest sporządzanie notatek, a przede wszystkim zapamiętywanie pomysłów, sposobów i idei powstałych w czasie pracy z komputerem. Komputer powinien pomóc Ci w takim wykształceniu umiejętności rozwiązywania zadań i problemów matematycznych, abyś bez niego mógł wykorzystywać matematykę w codziennym życiu i osiągać sukcesy na egzaminach.

Matematyka z komputerem obejmuje tylko niewielką część materiału przewidzianego przez program nauczania. Konieczna jest równoległa praca z podręcznikiem, zbiorem zadań i kalkulatorem. Dopiero wszystkie te elementy razem dadzą Ci maksymalne możliwości poznania, zrozumienia i nauczenia się matematyki. Jeśli masz twórcze podejście do matematyki, możesz zająć się opracowywaniem projektów, zaproponowanych na zakończenie niektórych lekcji. Poproś nauczyciela o opiekę nad projektem, a uzyskane wyniki zaprezentuj na forum klasy lub na własnej stronie internetowej. Jeśli masz dostęp do arkusza kalkulacyjnego lub programu Turbo Pascal, możesz wykorzystać przykładowe pliki źródłowe, mieszczące się w niektórych lekcjach.  

Zamieszczone w materiałach sprawdziany powtórzeniowe przed maturą obejmują najważniejsze treści materiału nauczania matematyki z klas 1-3. Spróbuj je rozwiązać, a sprawdzisz swoje aktualne wiadomości i umiejętności. Jeśli będziesz miał problemy z jakimś zadaniem, skorzystaj z pomocy zawartej, kryjącej się pod literą P i postaraj się dokończyć rozwiązanie zadania.

Życzę przyjemnej i pożytecznej pracy z Matematyką z komputerem.

Eugeniusz Jakubas