Matematyka z komputerem  to 67 interakcyjnych lekcji matematyki z komputerem dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Do każdej lekcji dostosowany jest odpowiedni program pozwalający samodzielnie badać problemy matematyczne i rozwiązywać ciekawe zadania.

Lekcje i programy (aplety Javy) zostały opracowane w latach 2001 - 2003 i obecnie w 2019 r. w przeglądarkach Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera, apletów tych nie da się uruchomić. Można to zrobić jedynie w przeglądarce Internet Explorer, która jest częścią składową systemu operacyjnego Windows (10, 7, XP i starszych). Aby to osiągnąć, należy przed uruchomieniem Internet Explorer w systemie Windows w panelu Java Control Panel wpisać stronę http://www.jakubas.pl/ na listę akceptowanych stron.

Lekcje dadzą Ci możliwość poznania matematyki za pomocą komputera. Programy odciążą Cię od żmudnych, pracochłonnych obliczeń i wykonywania skomplikowanych rysunków, dając więcej czasu na analizę treści i formułowanie wniosków (nie pomyśl tylko, że nie będziesz musiał w ogóle nic liczyć ani rysować - bez samodzielnego wykonywania obliczeń i rysunków nie da się nauczyć matematyki).

Interakcyjność materiałów powinna rozwinąć Twoje zaciekawienie matematyką. Będziesz mógł "rozmawiać" z komputerem, zadając mu coraz to nowe pytania, oczywiście w formie wprowadzania danych i poleceń. Komputer cierpliwie je przetworzy i wyświetli odpowiedni wykres, rysunek lub liczby i wyrażenia. Powinno Cię to zachęcić do samodzielnego rozwiązywania kolejnych zadań i problemów, a może nawet do stawiania śmiałych hipotez. Za pomocą komputera, bez przerywania toku rozumowania i czekania na sprawdzenie rozwiązania przez inną osobę, będziesz mógł dokonać oceny poprawności swoich przypuszczeń i rozwiązań.

Do wszystkich programów przygotowane są wyczerpujące opisy, pozwalające realizować każdy temat krok po kroku. Staraj się samodzielnie zgłębiać i rozwiązywać stawiane problemy, ale nie korzystaj zbyt szybko z podawanych odpowiedzi. Szybciej odniesiesz sukces, jeśli świadomie i aktywnie będziesz poszukiwał rozwiązań. Jeśli jednak będziesz miał problemy, przeczytaj opis i postaraj się go zrozumieć. Pamiętaj również, że wyniki uzyskane na komputerze znikną po zakończeniu pracy. Nieodzowne więc jest sporządzanie notatek, a przede wszystkim zapamiętywanie pomysłów, sposobów i idei powstałych w czasie pracy z komputerem. Komputer powinien pomóc Ci w takim wykształceniu umiejętności rozwiązywania zadań i problemów matematycznych, abyś bez niego mógł wykorzystywać matematykę w codziennym życiu i osiągać sukcesy w nauce szkolnej i na egzaminach.

Matematyka z komputerem obejmuje tylko niewielką część materiału przewidzianego przez program nauczania. Konieczna jest równoległa praca z podręcznikiem, zbiorem zadań i kalkulatorem. Dopiero wszystkie te elementy razem dadzą Ci maksymalne możliwości poznania, zrozumienia i nauczenia się matematyki. Jeśli masz twórcze podejście do matematyki, możesz zająć się opracowywaniem projektów, zaproponowanych na zakończenie niektórych lekcji. Poproś nauczyciela o opiekę nad projektem, a uzyskane wyniki zaprezentuj na forum klasy lub na własnej stronie internetowej. Jeśli masz dostęp do arkusza kalkulacyjnego lub programu Turbo Pascal, możesz wykorzystać przykładowe pliki źródłowe zamieszczone w niektórych lekcjach.  

Oprócz lekcji otrzymujesz również sprawdziany powtórzeniowe przed maturą obejmujące najważniejsze treści materiału nauczania matematyki. Spróbuj je rozwiązać, a sprawdzisz swoje aktualne wiadomości i umiejętności.

Życzę przyjemnej i pożytecznej pracy z Matematyką z komputerem.

Eugeniusz Jakubas