miniaturki-obrazow.jpg (768052 bytes)

Grafika matematyczna

Program "Obrazy matematyczne v. 3 - 230 kB"

Program służy do prezentacji obrazów matematycznych oraz do wykonywania własnych obrazów jako wykresów nierówności z dwiema niewiadomymi.

Po uruchomieniu programu można dokonać przeglądu gotowych obrazów naciskająć lewy lub prawy klawisz myszy lub klawisz "Enter".

Klawiszem "P" można zmieniać paletę kolorów.

Klawiszem "W" można wywołać wzór aktualnie narysowanej funkcji.

Klawiszem "F" można wywołać opcję wpisywania własnej funkcji. Wzory piszemy zgodnie z konwencją języka Pascal z jednym wyjątkiem: funkcję pierwiastek piszemy “sqr” zamiast “sqrt”. Po napisaniu wzoru należy zatwierdzić go klawiszem "Enter".

Życzę wspaniałych obrazów!     E.J. Zamość 2006