Artykuły - Eugeniusz Jakubas

1. Składanie przekształceń liniowych - metoda IFS
2. Korelacja nauczania matematyki i fizyki w zakresie pochodnej
3. Schemat i prawo wielkich liczb Bernoulliego
4. Własności pewnego przekształcenia - zbiory Julii i Mandelbrota
5. Coś o niczym (a może o wszystkim)
6. Matematyka i sztuka
7. Szyfrowanie RSA
8. Śnieg z komputera
9. Całka oznaczona
10. Proste - krzywe