Eugeniusz Jakubas - "Matematyka i sztuka"


Grafika matematyczna

Obrazy matematyczne

Zbiór Mandelbrota

Fraktale IFS