Eugeniusz Jakubas   -   Fraktale IFS oparte o wielokąty foremne


Pobierz program Fraktale.exe - 222 kB

Do obsługi programu używaj klawiszy: "3", "4", "5", "6", "7", "8", "s", "a", "Enter" lub lewego i prawego przycisku myszy.


Seria 1.
Rysunki serii 1. wyjaśniają sposób powstawania fraktali.

fra-3-04-0.gif (2340 bytes)
Rys. 1. Dane są trzy punkty zielony, niebieski i granatowy oraz skala 0.4.
Odległość pomiędzy punktami wynosi 1.

fra-3-04-1.gif (2439 bytes)
Rys.2. Każdy z trzech danych punktów "przyciąga" dwa pozostałe punkty.
Skala 0.4 oznacza, że przyciągany punkt zostaje przekształcony na punkt leżący w odległość 0.4 od danego punktu.
Powstaje 6 nowych punktów.
Kolory nowych punktów są zgodne z kolorami tych punktów, które je przyciągają.
Np. zielony punkt przyciąga granatowy punkt i powstaje nowy zielony punkt na odcinku łączącym te punkty. 
Równocześnie granatowy punkt przyciąga zielony punkt i powstaje nowy granatowy punkt na tym samym odcinku.

fra-3-04-2.gif (2651 bytes)
Rys. 3. Każdy z trzech danych punktów "przyciąga" każdy z sześciu nowych punktów.
Powstaje 18 nowych punktów.

fra-3-04-3.gif (3351 bytes)
Rys. 4. Każdy z trzech danych punktów "przyciąga" każdy z osiemnastu nowych punktów.
Powstają 54 nowe punkty.
Cała procedura powstawania fraktala jest więc bardzo prosta.
Wszystko co powstaje w otoczeniu trzech danych punktów jest przez nie przyciągane na odległość 0.4..

fra-3-04-k.gif (3812 bytes)
Rys. 5. Przyciąganie przebiega w nieskończoność i ciągle powstają nowe punkty.
Końcowa figura nie zmienia swojego wyglądu.
Gdyby jednak powiększyć dowolny fragment tej figury, to będzie on podobny do całości.
Jest to fraktal o skali 0.4 oparty o trójkąt równoboczny.


Seria 2.

Rysunki serii 2. przedstawiają fraktale w skali 0.4 oparte o kwadrat, pięciokąt foremny, itd.
fra-4-04-k.gif (6485 bytes)

fra-5-04-k.gif (8486 bytes)

fra-6-04-k.gif (8999 bytes)

fra-7-04-k.gif (10251 bytes)

fra-8-04-k.gif (12242 bytes)


Seria 3.

Rysunki serii 3. przedstawiają fraktale oparte o pięciokąt foremny w skali 0.4, 0.5, itd.
fra-5-04-k.gif (8486 bytes)

fra-5-05-k.gif (8212 bytes)

fra-5-06-k.gif (10552 bytes)

fra-5-07-k.gif (12117 bytes)

fra-5-08-k.gif (14102 bytes)

fra-5-09-k.gif (17305 bytes)


Zagadki.
1. Jak nazywają się fraktale zaznaczone kolorem czarnym na poniższym rysunku?
fra-6-035-k.gif (8610 bytes)

2. Jaka jest skala poniższego fraktala zbudowanego w oparciu o pięciokąt foremny?
fra-5-095-k.gif (18681 bytes)

3. W jaki sposób zbudowano poniższą figurę?
fra-6-05-k.gif (11047 bytes)

Odp. 1. Płatki sniegu Kocha. 2. Skala = 0.95. 3. Skala 0.5.