Źródło i kapliczka św. Romana


Legenda o źródle i kapliczce św. Romana.