Eugeniusz Jakubas
Konspekty lekcji matematyki z komputerem

1. Funkcja kwadratowa i jej własności
2.
Ułamki okresowe
3.
Układ współrzędnych XYZ
4.
Przekształcenia geometryczne
5.
Pola figur płaskich
6.
Wykresy funkcji, przekształcanie wykresów
7.
Pierwiastki trójmianu kwadratowego
8.
Wykresy nierówności z 2 niewiadomymi
9.
Krzywe
10.
Pochodna funkcji (ujęcie tradycyjne)
11.
Twierdzenie Eulera i wielościany foremne
12.
Własności liczb
13.
Ciągi i szeregi
14.
Ekstrema funkcji
15. Miejsca zerowe funkcji
16. Pochodna funkcji (nowe ujęcie)
17. Funkcja pierwotna
18. Ciekawe zbiory punktów
19.
Kąty w okręgu
20. Prawo stabilności częstości zdarzeń
21. Schemat Bernoulliego i prawo wielkich liczb