Eugeniusz Jakubas   -   Fraktale IFS


Pobierz program Fraktale.exe - 222 kB

Do obsługi programu używaj klawiszy: "3", "4", "5", "6", "7", "8", "s", "a", "Enter" lub lewego i prawego przycisku myszy.

fra-5-04-k.gif (8486 bytes)


Zobacz artykuł Fraktale IFS oparte o wielokąty foremne.