Program nim.exe - 11 kB.

Opis programu “N I M”

 

Program “NIM” jest to gra umysłowa kształcąca logiczne rozumowanie i wyrabiająca umiejętności wykonywania działań na liczbach binarnych w zakresaie 9.

Po uruchomieniu programu zgłasza się plansza robocza i program oczekuje na wybór rozpoczynajcego grę - rys.1.

Rys.1.Plansza robocza programu.

Jeśli gracz chce aby komputer rozpoczął grę należy nacisnąć klawisz “K”. Każdy ruch komputera uzyskujemy naciskając klawisz ENTER.

Jeśli sami chcemy rozpocząć grę należy wybrać klawisz “G”. Wówczas program poprosi o wybranie wiersza z którego będziemy zabierać jabłuszka oraz o podanie ilości jabłuszek zabieranych z tego wiersza.

W każdym wierszu, obok narysowanych jabłuszek, podane są, w postaci dziesiętnej oraz w postaci binarnej, ilości tych jabłuszek. Postać binarna ma istotne znaczenie w strategii zwycięskiej tej gry. Aby odkryć tę strategię należy obserwować układ zer i jedynek w poszczególnych kolumnach i wywnioskować przy jakim ich układzie daje się wziąć ostatnie jabłuszko.

Gra toczy się aż do momentu, gdy gracz lub komputer zabierze ostatnie jabłuszko.

Jeśli chcemy zagrać jeszcze raz naciskamy klawisz “T”.

Pracę z programem można przerwać w dowolnym momencie, naciskając klawisz ESC, lub po zakończeniu gry, naciskając klawisz “N”.

Program nim.exe - 11 kB.