Program piraci.exe.

Opis gry w Piratów.

Zasady gry w Piratów podane są na planszy głównej, która pojawia się na ekranie po uruchomieniu programu - rys.1.


Rys.1. Plansza główna programu z zasadami gry w Piratów

Grę rozpoczynamy od podania liczby piratów N. Najmniej może być 2 piratów najwięcej 200. Następnie podajemy ile sztuk złota przydzielamy każdemu piratowi o numerach 2, 3, ..., N. Po podaniu tych liczb komputer oblicza ile sztuk złota zostanie piratowi nr 1 (hersztowi), czyli grającemu, i przeprowadza głosowanie. Wynik głosowania podawany jest w postaci jednego z trzech następujących komunikatów:

1. "Podział przyjęty, ale nie zadbałeś o swój interes!". Oznacza to, że piraci zgodzili się z propozycją podziału złota ale grający mógł inaczej podzielić złoto i więcej uzyskać dla siebie. Grający może teraz nacisnąć ENTER i spróbować uzyskać lepszy wynik.
2. "Niestety, podział odrzucony! Zostajesz wyrzucony za burtę!". Oznacza to, że piraci nie zgodzili się z taką propozycją podziału złota i herszt ląduje za burtą. Grający jednak nie traci życia i może nacisnąć ENTER i spróbować inaczej podzielić złoto.
3. "Brawo! Podział przyjęty! Uzyskałeś dla siebie maksymalną ilość złota!". Komunikat ten oznacza, że grający uzyskał rekordowy wynik dla przyjętej liczby piratów. Można teraz rozpocząć nową grę z tą samą lub inną liczbą piratów.

Gra jest bardzo ciekawa a wyniki w niej są zaskakujące. Wydaje się, że przy tak demokratycznym podziale (poprzez głosowanie), podział będzie dość sprawiedliwy. Okazało się jednak, zupełnie coś innego. Jeśli piratów jest tylko dwóch to herszt nic nie daje drugiemu piratowi i bierze wszystko dla siebie. Chociaż drugi pirat głosuje przeciwko takiemu podziałowi to, zgodnie z zasadami gry, przy równej ilości głosów, podział jest przyjęty. Jeśli piratów jest trzech to herszt daje 1 sztukę ostatniemu, trzeciemu piratowi i całą resztę 99 sztuk bierze dla siebie. Trzeci pirat, ten który dostał 1 sztukę, głosuje za, ponieważ wie, że jeżeli herszta wyrzuci się za burtę, to złoto będzie dzielił drugi pirat i wszystko weźmie dla siebie. Jeśli piratów jest czterech to herszt daje 1 sztukę trzeciemu piratowi i całą resztę 99 sztuk bierze dla siebie. Trzeci pirat, ten który dostał 1 sztukę, głosuje za, ponieważ wie, że jeżeli herszta wyrzuci się za burtę, to złoto będzie dzielił drugi pirat i da jedną sztukę nie jemu a ostatniemu piratowi.

Zrozumienie takiego podziału wymaga od grajcego stosowania logiki i konsekwentnego trzymania się zasad gry.

Gra dla większej liczby piratów wymaga głębszej analizy i pozostawiamy ją do samodzielnego rozwiązania przez Czytelników. Okaże się, że istnieje pewna reguła podziału złota aż do 200 piratów. Dla większej ilości piratów sprawa jeszcze bardziej się komplikuje, ale są już opracowane teoretyczne podstawy podziału dla dowolnej liczby piratów.

Literatura:

Ian Stewart - "Zagadka dla piratów", czasopismo Świat Nauki Nr 7/1999r.

Eugeniusz Jakubas

Program piraci.exe.