Program pola.exe.

Opis programu "Pola figur"

Program "Pola figur" służy do mierzenia pól figur płaskich metodą Jordana i metodą Monte Carlo.

Po uruchomieniu programu należy narysować myszką na ekranie dowolną figurę zamkniętą. Jeżeli w czasie rysowania klawisz myszy będziemy trzymać cały czas wciśnięty, to figura będzie rysowana zgodnie z ruchem myszki. Jeśli natomiast będziemy pstrykać myszką, wskazując różne punkty ekranu, to program będzie rysował odcinki między tymi punktami. Po narysowaniu figury należy prawym klawiszem myszy wypełnić jej wnętrze a następnie lewym klawiszem zakończyć etap rysowania.

Mierzenie pola metodą Jordana odbywa się poprzez wyznaczanie ciągu miar wewnętrznych i zewnętrznych dla coraz mniejszych elementów podziału jednostki - rys.1.

Rys.1. Mierzenie pola metodą Jordana.

Mierzenie pola metodą Monte Carlo polega na losowym wybieraniu punktów na ekranie i zliczaniu ile z nich należy do figury - rys.2.

Rys.2. Mierzenie pola metodą Monte Carlo.

Wartość pola obliczamy z proporcji:

Program pola.exe.