Stąd można uruchomić lub pobrać program prozniak.exe.

Opis gry "PRÓŻNIAK" (fr. "baguenaudier")

 

W grze "PRÓŻNIAK" należy zamienić zielone kółka na czerwone. Aby tego dokonać należy naciskać myszką odpowiednie kółka i odkryć logiczną zasadę ich zamiany. Wersja komputerowa tej gry różni się od oryginału, którym jest francuski przyrząd stosowany w XVI wieku do zamykania skrzyń. Oto pierwszych 21 ruchów prawidłowej gry:

 

Aby zamienić wszystkie kółka należy wykonać jeszcze 64 ruchy. Z analizy powyższej gry wynika następująca zasada zamiany kółek: można zmienić kolor kółka tylko wtedy, gdy kółko stojące z lewej strony jest zielone a wszystkie poprzednie są czerwone. Tak więc, kolor 1-go kółka można zawsze zmienić, ponieważ nie ma kółek stojącego na lewo od niego. Kolor 2-go kółka można zmienić tylko wtedy, gdy 1-sze kółko jest zielone. Kolor 3-go kółka można zmienić tylko wtedy, gdy 2-gie kółko jest zielone a 1-sze czerwone. Kolor 4-go kółka można zmienić tylko wtedy, gdy 3-cie kółko jest zielone, a wszystkie wcześniejsze, czyli 2-gie i 1-sze są czerwone. Idąc tak dalej otrzymujemy wniosek, że ostatnie, 7-me kółko można zamienić na czerwone tylko wtedy, gdy 6-te kółko jest zielone a wszystkie poprzednie są czerwone. Taka właśnie sytuacja jest po 21-szym ruchu przedstawionym na rysunku. Zatem 22-gi ruch jest łatwy do wykonania, należy nacisnąć 7 kółko. Dalsze ruchy należy już wymyśleć i wykonać samodzielnie.

Życzę powodzenie w dalszej grze - Eugeniusz Jakubas

Literatura:

  1. Hugo Steinhaus - "Kalejdoskop matematyczny", WSiP 1989r., str.260.
  2. Charles Corge - "Elementy informatyki - Informatyka a myśl ludzka", PWN 1981r., str.44