Program prz-geo.exe.

Opis programu "PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE"

Program PRZEKSZTAŁCENIA GEOMETRYCZNE służy do wykonywania obrazów figur geometrycznych w symetrii środkowej, symetrii osiowej, translacji, jednokładności, przekształceniu konchoidalnym i w każdym innym dowolnym przekształceniu. Można w nim również wykonywać składanie przekształceń.

Po uruchomieniu programu zgłasza się plansza główna jak na rys.1.

Rys.1. Plansza główna programu prz-geo.exe.

Możemy przekształcać figurę w kształcie ratusza lub wybrać rysowanie nowej figury.

Po wybraniu opcji NOWA FIGURA mamy do dyspozycji następujące narzędzia:

- rysowanie figury

- zamalowywanie figury

- rysowanie okręgu

- kasowanie figury

- wyjście z opcji rysowanie

Po narysowaniu figury i naciśnięciu przycisku wyjścia pojawia się dolny pasek przekształceń i narzędzi - rys.3 - i można już wykonywać przekształcenia figury.

Rys.3 Pasek przekształceń i narzędzi.

W każdym przekształceniu komputer informuje co należy podać, aby wykonać dane przekształcenie.

Pracę z programem kończymy wybierając przycisk KONIEC lub ESC.

Program prz-geo.exe.