Program “Test z pochodnej funkcji” - 218 kB

Po uruchomieniu programu otrzymujemy wykres pewnej funkcji. Wzór funkcji nie jest podany i nie jest on potrzebny do rozwiązania testu. Zadaniem ucznia jest narysowanie za pomocą myszki wykresu pochodnej. Po narysowaniu pochodnej należy nacisnąć napis "Koniec rysowania" i wówczas program podaje prawidłową odpowiedź w postaci czerwonego wykresu - rys.1.

przyklad.gif (14855 bytes)

Rys.1.Wykres funkcji (niebieski), odpowiedź ucznia (zielony), prawidłowa odpowiedź (czerwony).

Aby dobrze rozwiązywać zadania testu należy rozumieć pochodną funkcji w punkcie jako liczbę określającą kierunek funkcji w danym punkcie - patrz artykuł "Proste, krzywe i pochodna funkcji". Liczbę tę należy odczytywać w przybliżeniu, posługując się “oczkami” siatki jednostkowej, a następnie zaznaczać odczytaną wartość na układzie współrzędnych.

Ocenę poprawności odpowiedzi prowadzi sam uczeń lub może poprosić o ocenę inną osobę. Jeżeli wykres pochodnej nie odbiega znacząco od prawidłowego (czerwonego) wykresu, należy odpowiedź zaliczyć.

Kolejne przykłady testu wybieramy naciskając napis "Nowy przykład". Test składa się z 54 zadań.

Życzę przyjemnego testowania!

                                                 Eugeniusz@Jakubas.pl , Zamość 2006