Program wiel-for.exe.

Opis programu “Wielościany foremne”

Program “Wielościany foremne” służy do prezentacji wszystkich wielościanów foremnych oraz do pokazania zależności między tymi wielościanami.

Po uruchomieniu programu zgłasza się plansza tytułowa - rys.1.

  Rys.1. Plansza tytułowa programu.

Po naciśnięciu klawisza Enter program automatycznie prezentuje kolejne etapy budowania wielościanów foremnych. Jest to animacja komputerowa, którą można zatrzymać w dowolnym momencie klawiszem “Pause”. Wznowienie pokazu uzyskujemy klawiszem Enter.

Kolejność prezentowanych wielościanów jest tak dobrana, aby można było z jednego wielościanu otrzymać następny wielościan poprzez obcinanie lub dobudowywanie odpowiednich figur.

Z sześcianu otrzymujemy czworościan foremny przez obcięcie niektórych naroży.

Z czworościanu otrzymujemy ośmiościan foremny również przez obcięcie niektorych naroży.

Z ośmiościanu otrzymujemy dwudziestościan foremny poprzez dobudowanie odpowiednich figur między wierzchołkami ośmiościanu.

Z dwudziestościanu otrzymujemy dwunastościan foremny poprzez dobudowanie odpowiednich ostrosłupów na niektórych ścianach dwudziestościanu.

Po prezentacji dwunastościanu program przedstawia ciekawy i mało znany sposób przekształcenia ośmiościanu w figurę płaską. Polega to na rozcięciu niektórych krawędzi ośmiościanu, tak, że ośmiościan stanowi w dalszym ciągu jedną figurę, ale po odpowiednim skręceniu tej figury otrzymujemy figurę płaską. Można tym sposobem zbudować model ośmiościanu i przechowywać go na płasko w zeszycie.

Pracę z programem kończymy naciskając klawisz ESC.

Program wiel-for.exe.