Program “Wykresy skalowane v. 3” - 231 kB

Program służy do rysowania i skalowania wykresów funkcji y = f(x). 

wykres-sin-i-prosta.gif (8081 bytes)

Przy pomocy programu można otrzymywać powiększenie wykresu nawet do miliona razy. Takie duże powiększenia są przydatne do badania przebiegu funkcji w małych otoczeniach punktów, a w szczególności do zobrazowania pojęcia pochodnej funkcji w punkcie.

Poszczególne opcje programu wywołujemy następującymi klawiszami:

F – nowa funkcja (zatwierdzić klawiszem Enter),
M, N – zmiana skali wykresu,
S - siatka układu wspólrzędnych,
1 - wywołanie stanu początkowego funkcji,
0 - wybór punktu (0, 0) na wykresie funkcji,
® , ¬ – wybór punktu na wykresie (zatwierdzić klawiszem Enter),
P – wywołanie prostej przechodzącej przez wybrany punkt,
W, Q - zmiana współczynnika kierunkowego "a" prostej,

Życzę przyjemnej pracy z programem.

                                                                            Eugeniusz@Jakubas.pl    Zamość 2006


Zobacz zastosowanie programu do wprowadzenia pojęcia pochodnej funkcji w punkcie: "Proste, krzywe i pochodna funkcji".