Eugeniusz Jakubas
Programy źródłowe w języku Pascal

Zobacz i pobierz teksty źródłowe wszystkich niżej
wymienionych programów i ich przykładowe wyniki

1. Ciagi
2. Cykloida
3. Deska Galtona
4. Dywan Ulama
5. Dywan Sierpińskiego
6. Ekstrema funkcji
7. Figury Sierpińskiego
8. Funkcja pierwotna
9. Krzywe - epicykloidy
10. Krzywe - obwarzanek
11. Kwadrat sito
12. Liczba e
13. Liczba p
14. Liczby pierwsze
15. Miejsca zerowe funkcji
16. Monotoniczność funkcji
17. Nwd - algorytm Euklidesa
18. Nww
19. Permutacje
20. Pochodna funkcji
21. Pola figur płaskich.
22. Pole pod funkcją
23. Potęga =1999
24. Przekształcenia izometryczne
25. Przekształcenia afiniczne.
26. Reszta ab mod c.
27. Rozkład na czynniki pierwsze
28. Rzut kostką
29. Rzut monetą
30. Schemat Bernoulliego

31. Schemat Hornera
32. Sieczna
33. Sito Eratostenesa
34. Sortowanie
35. Styczna
36. Suma sześcianów cyfr
37. Symbol Newtona n_po_k
38. Szeregi
39. Szyfrowanie RSA
40. Trójkąt Pascala
41. Trójkąt Sierpińskiego
42. Tw. o liczbach pierwszych - szyfrowanie RSA
43. Twierdzenie o resztach
44. Układ współrzędnych w przestrzeni
45. Wklęsłość - wypukłość funkcji
46. Wielościany foremne
47. Wykresy funkcji
48. Wykresy skalowane
49. Wykresy nierówności.
50. Zamiana liczby binarnej na dziesiętną
51. Zamiana liczby dziesiętnej na binarną
52. Zamiana liter na kody ASCII
53. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne
54. Zbiory punktów
55. Zbiory Julii
56. Zbiór Mandelbrota
57. Wieże Hanoi (rekurencja)

Zobacz i pobierz teksty źródłowe wszystkich wyżej
wymienionych programów i ich przykładowe wyniki