Eugeniusz Jakubas
programy źródłowe w Pascalu

Stąd można pobrać teksty źródłowe poniższych 57 programów w Pascalu pr-pascal.zip - 34 kB

44. Układ współrzędnych w przestrzeni

Program XYZ;
uses Graph;
var karta,tryb,x,y,z,n,xN,xP,yP,xA,yC,yA:integer;
begin
 karta:=vga; tryb:=vgaHi; initGraph(karta,tryb,'c:\tp\bgi');
 line(0,240,639,240); for n:=0 to 32 do putPixel(n*20,238,white);
 line(320,0,320,479); for n:=0 to 24 do putPixel(318,n*20,white);
 line(0,479,639,0);
 for n:=0 to 64 do putPixel(n*10-3,479-round(240/320*n*10),white);
 x:=5; y:=6; z:=7;
 xN:=320+x*20;
 xP:=320-y*10;
 xA:=XP+x*20;
 yP:=240+round(240/320*y*10);
 yA:=YP-z*20;
 yC:=240-z*20;
 setColor(yellow);
 line(xP,yP,xA,yP);line(xA,yP,xN,240);line(xN,240,xN,yC);line(xA,yA,xN,yC);
 line(xA,yA,xP,yA);line(xP,yA,320,yC);line(320,yC,xN,yC);line(xP,yP,xP,yA);
 line(xA,yA,xA,yP);line(xP,yP,320,240);line(320,240,xN,240);line(320,240,320,yC);
 fillEllipse(xA,yA,3,3);
 readLn; closeGraph;
end.